Kamervraag 2011Z09621

Het bericht dat slechts 6,5% van de gemeenten de ondersteuning voor mantelzorg op orde heeft

Ingediend 10 mei 2011
Beantwoord 6 juli 2011 (na 57 dagen)
Indiener Agnes Wolbert (PvdA)
Beantwoord door
Onderwerpen bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z09621.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3072.html
1. Zorg en Welzijn, 2 mei 2011: http://www.zorgwelzijn.nl/web/Actueel/Nieuws/Steun-mantelzorg-meeste-gemeenten-doen-te-weinig.htm
 • Vraag 1
  Kent u het artikel «Steun Mantelzorg: meeste gemeenten doen te weinig»?1
 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat inderdaad slechts zo’n 6,5% van de Nederlandse gemeenten het beleid ter ondersteuning van mantelzorgers op orde heef en dat er in 59% van de gemeenten nog heel veel moet gebeuren voordat het zover is, zoals blijkt uit onderzoek van Mezzo onder 200 gemeenten? Zo nee, beschikt u over cijfers die iets anders aantonen?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat deze cijfers uiterst teleurstellend zijn, zeker gezien het feit dat bij de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 het doel werd gesteld dat in 2012 in ieder geval 75% van de Nederlandse gemeenten alle basisfuncties voor mantelzorg zouden hebben opgenomen in het Wmo-beleid?
 • Vraag 4
  Heeft u, gezien het feit dat u systeemverantwoordelijkheid draagt, de gemeenten aangesproken op de gebrekkige voortgang van de ontwikkeling van een gedegen mantelzorgbeleid? Zo ja, welke afspraken heeft u hierover gemaakt? Zo nee, bent u bereid dit alsnog te doen? Welke afspraken gaat u dan maken?
 • Vraag 5
  Hoe kan het zo zijn dat vrijwel alle gemeenten hoge tevredenheidcijfers presenteren, terwijl slechts een klein deel van de gemeenten de zaken helemaal op orde heeft? Acht u het mogelijk dat gemeenten bij hun tevredenheidsonderzoek niet vermelden wat zij eigenlijk wettelijk verplicht zijn te bieden en dat mensen eigenlijk niet weten wat zij mogen verwachten? Zo ja, bent u bereid de gemeenten hierop aan te spreken?
 • Vraag 6
  Doet uw ministerie zelf ook onderzoek naar de vorderingen in ontwikkelen en implementatie van het Wmo-beleid, of laat u de gemeenten het eigen vlees keuren?
 • Vraag 7
  Wat is uw reactie op de tegenvallende ontwikkeling en implementatie van dit onderdeel van de Wmo in het kader van de aangekondigde overheveling van andere AWBZ-taken, zoals begeleiding en dagbesteding, naar de gemeenten? Op welke manier zal u garanderen dat voor deze functies 3,5 jaar na overheveling ook slechts 6,5% van de gemeenten de zaken op orde heeft?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z09621
Volledige titel: Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat slechts 6,5% van de gemeenten de ondersteuning voor mantelzorg op orde heeft (ingezonden 10 mei 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3072
Volledige titel: Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat slechts 6,5% van de gemeenten de ondersteuning voor mantelzorg op orde heeft (ingezonden 10 mei 2011).