Kamervraag 2011Z09538

De inzet van Poolse immigranten door Oranjeverenigingen

Ingediend 4 mei 2011
Beantwoord 27 mei 2011 (na 23 dagen)
Indiener Margreeth Smilde (CDA)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur cultuur cultuur en recreatie koninklijk huis
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z09538.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2670.html
1. Uitgesproken EO, 26 april 2011.
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van het bericht dat Oranjeverenigingen kampen met een teruglopend aantal leden en vrijwilligers?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hebt u zich ook verbaasd over de oplossing van de Oranjevereniging in Lienden om bij gebrek aan vrijwilligers tegen betaling Poolse immigranten in te zetten?

  Oranjeverenigingen zijn onafhankelijke verenigingen, die zelf verantwoordelijk zijn voor de organisatie van hun activiteiten. Het is derhalve aan deze verenigingen om te bepalen welke activiteiten de vereniging organiseert, op welke wijze zij dat doet en wie zij hiervoor inzet. Dit geldt ook voor het besluit van de Oranjevereniging in Lienden om Poolse immigranten tegen betaling in te zetten. Gelet op de onafhankelijke status van de Oranjeverenigingen is het niet aan mij om daar een oordeel over uit te spreken.

 • Vraag 3
  Zijn er nog meer gemeenten in Nederland die gekozen hebben voor een soortgelijke oplossing als Lienden?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het belang van de viering van Koninginnedag en 4 en 5 mei mede tot uiting komt in de betrokkenheid van tal van vrijwilligers?

  De viering van Koninginnedag en 4 en 5 mei is zeer divers van karakter en loopt uiteen van grote nationale evenementen tot betrekkelijk kleinschalige vieringen in lokale gemeenschappen. Bij de nationale vieringen is de rijksoverheid vanzelfsprekend betrokken, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties levert in dit kader bijvoorbeeld een financiële en inhoudelijke bijdrage aan de organisatie van de Bevrijdingsfestivals.
  Naast de nationale vieringen zijn er door het hele land heen talloze lokale vieringen die elk hun eigen tradities en gebruiken kennen. De kracht van deze vieringen ligt voor een belangrijk deel in dit specifieke plaatselijke karakter. Betrokkenheid van de rijksoverheid past hier niet in.

 • Vraag 5
  Bent u bereid in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten partijen bij elkaar te brengen om mensen te motiveren zich als vrijwilliger in te zetten voor de viering van Koninginnedag en 4 en 5 mei?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z09538
Volledige titel: Vragen van het lid Smilde (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de inzet van Poolse immigranten door Oranjeverenigingen (ingezonden 4 mei 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2670
Volledige titel: Vragen van het lid Smilde (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de inzet van Poolse immigranten door Oranjeverenigingen (ingezonden 4 mei 2011).