Kamervraag 2011Z04449

Een ontruimverbod van een kraakpand in Utrecht

Ingediend 4 maart 2011
Beantwoord 29 maart 2011 (na 25 dagen)
Indiener Linda Voortman (GL)
Beantwoord door
Onderwerpen huisvesting organisatie en beleid recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z04449.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2009.html
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van de rechterlijke uitspraak op 2 maart 2011 van de rechtbank Utrecht inzake het ontruimverbod wegens ontbrekende belangenafweging?

  Ja. Overigens heeft de rechter niet geoordeeld dat sprake was van een ontbrekende belangenafweging. De rechter heeft geoordeeld dat uit het door politie en Openbaar Ministerie ingestelde onderzoek niet voldoende aannemelijk was geworden dat in dit geval sprake was van een redelijke verdenking van overtreding van artikel 138a Wetboek van Strafrecht.

 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op deze rechterlijke uitspraak in relatie tot de Wet kraken en leegstand?

  De rechtbank heeft geoordeeld dat de rechtmatigheid van de voorgenomen ontruiming niet is komen vast te staan en heeft daarom de strafrechtelijke ontruiming verboden. Naar het oordeel van de rechtbank had de officier van justitie in de betreffende zaak geen deugdelijk onderzoek gedaan naar de vraag of de eigenaar van het pand toestemming had gegeven aan de krakers om het pand te bewonen. De rechtbank overweegt dat de krakers zouden hebben gesteld dat zij toestemming hadden van de eigenaar om het pand te gebruiken.
  Na de uitspraak van de rechtbank is nogmaals navraag gedaan en is wederom gebleken dat de eigenaar van het pand – de gemeente Utrecht – geen toestemming heeft gegeven om het pand te bewonen. Ook de krakers zelf hebben naar aanleiding van een persbericht van de rechtbank weersproken dat ze toestemming van de gemeente Utrecht hadden om in het pand te wonen.
  Om proceseconomische redenen zal de Staat geen hoger beroep instellen, maar zal opnieuw tot aankondiging van de ontruiming van het betreffende pand worden overgegaan.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat er met deze rechterlijke uitspraak jurisprudentie is ontstaan die ontruiming van een kraakpand verbiedt bij leegstand? Zo nee, waarom niet?

  Nee, ik verwijs naar mijn antwoord op vragen 1 en 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat met deze jurisprudentie de Wet kraken en leegstand juridisch gezien onhoudbaar is geworden? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z04449
Volledige titel: Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een ontruimverbod van een kraakpand in Utrecht (ingezonden 4 maart 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2009
Volledige titel: Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een ontruimverbod van een kraakpand in Utrecht (ingezonden 4 maart 2011).