Kamervraag 2011Z02224

Opslag biometrische gegevens

Ingediend 4 februari 2011
Beantwoord 16 februari 2011 (na 12 dagen)
Indiener Gerard Schouw (D66)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z02224.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1460.html
1. Nos, «Onderzoek naar dataopslag paspoort», 1 februari 2011.
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van het bericht «Onderzoek naar dataopslag»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is de reactie van u op dit bericht?

  Ik ben nog niet benaderd door de Europese Commissie. Ik wacht af wat de Commissie van plan is te onderzoeken. Op de uitkomsten hiervan loop ik niet vooruit.

 • Vraag 3
  Bent u al benaderd door de Europese Commissie om opheldering te geven over de Nederlandse paspoortwet en het gebruik van biometrische gegevens bij het opsporen van criminelen en van strafbare feiten?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Bent u bereid af te zien van het opzetten van een centrale database met een daaraan gekoppelde opsporingsfunctie als blijkt dat de Europese Commissie dit in strijd acht met de Europese regelgeving inzake bescherming persoonsgegevens?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z02224
Volledige titel: Vragen van het lid Schouw (D66) aan de ministers van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over opslag biometrische gegevens (ingezonden 4 februari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1460
Volledige titel: Vragen van het lid Schouw (D66) aan de ministers van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over opslag biometrische gegevens (ingezonden 4 februari 2011).