Kamervraag 2011Z02116

De betrokkenheid van Shell bij gasboring in Karoo Zuid-Afrika

Ingediend 3 februari 2011
Indieners Frans Timmermans (PvdA), Sjoera Dikkers (PvdA)
Onderwerpen energie internationaal internationale samenwerking natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z02116.html
1. Nrc, «Prinses Irene keert zich tegen het plan Shell», 31 januari.
 • Vraag 1
  Kent u het artikel «Prinses Irene keert zich tegen het plan Shell»?1
 • Vraag 2
  Wat is uw politieke oordeel over de uitspraken van de prinses over de exploratiemissie van Shell naar Zuid West Karoo?
 • Vraag 3
  Wat is uw oordeel over het feit dat Shell naar gas wil boren in deze regio gezien het feit dat bij het proces van hydraulisch boren naar gas veel water nodig is (fracing) en het gebied (Karoo) chronisch gebrek aan water heeft?
 • Vraag 4
  Is u bekend dat chemicaliën in de grond geïnjecteerd zullen worden om het opboren van het gas mogelijk te maken, die het grondwater besmetten? Deelt u de mening dat dit voor risico zorgt in een gebied waar al een watertekort is en dus afgeraden zou moeten worden?
 • Vraag 5
  Is de ambassade betrokken geweest bij het tot stand komen van de aanvraag bij de «Petroleum Agency» van Zuid Afrika (PASA)? Kunt u aangeven welke rol de ambassade gespeeld heeft?
 • Vraag 6
  Draagt de Nederlandse overheid financieel bij aan de exploratiemissie van Shell? Zo ja, in welke bedragen? Zo niet, kunt u dan aangeven of Shell de exploratie voor eigen rekening neemt?
 • Vraag 7
  Zijn er garanties afgegeven aan Shell in welke vorm dan ook? Zo ja, welke dan?
 • Vraag 8
  Kunt u aangeven of het moederbedrijf van Shell in Nederland aansprakelijk is voor de activiteiten van de Exploration Company B.V. in Zuid-Afrika?
 • Vraag 9
  Bent u bekend met het standpunt van onder andere de Democratic Alliance dat de boring onverantwoorde risico’s met zich meebrengen voor mens en milieu? Zo ja, wat is uw politieke oordeel? Zo niet, wilt u zich dan in het standpunt van de Democratic Alliance verdiepen en ons in een later stadium op de hoogte stellen van uw politieke oordeel?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z02116
Volledige titel: Vragen van de leden Dikkers en Timmermans (beiden PvdA) aan de minister van Buitenlandse zaken over de betrokkenheid van Shell bij gasboring in Karoo Zuid-Afrika (ingezonden 3 februari 2011).