Kamervraag 2011Z00886

Een filmpje waarin Eupol trainers Afghaanse politiemensen aan het trainen zijn

Ingediend 19 januari 2011
Beantwoord 23 februari 2011 (na 35 dagen)
Indiener Hero Brinkman (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen defensie internationaal openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z00886.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1530.html
1. www.youtube.com%2fwatch%3fv%3dFPy6RPj3bak
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het filmpje op internet, waarin te zien is hoe Eupol trainers aan toekomstige Afghaanse politiemensen leren hoe zij een origami waterbommetje kunnen maken?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is dit filmpje op waarheid gebaseerd? Zo ja, wat is de meerwaarde dat Afghaanse politiemensen les krijgen in het vouwen van papieren waterbommetjes?

  Een essentieel onderdeel van de zogeheten «Train the trainer» cursus is dat na voltooiing van de cursus de Afghaanse deelnemers in staat zijn op heldere en gerichte wijze instructies te geven. Het filmpje toont een oefening waarin de deelnemers zelf ervaren dat door gerichte aanwijzingen een taak sneller uitgevoerd kan worden dan wanneer instructies ontbreken. Het vouwen van papieren waterbommetjes was niet het doel van de instructie.

 • Vraag 3
  Kunt u uitsluiten dat bij een toekomstige missie in Afghanistan, het Nederlandse leger of de Nederlandse politiemensen les gaan geven in het vouwen van papieren waterbommetjes? Zo nee, bent u dan bereid de trainingsmissie te vervangen door het zenden van het boekje «Origami» naar de provincie Kunduz?

  Het doel van de oefening was om de Afghaanse deelnemers de meerwaarde van gerichte aanwijzingen te laten ervaren. Het gebruik van origami was in deze slechts onderdeel van het instructie materiaal.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z00886
Volledige titel: Vragen van het lid Brinkman (PVV) aan de minister van Defensie over een filmpje, waarin Eupol trainers Afghaanse politiemensen aan het trainen zijn (ingezonden 19 januari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1530
Volledige titel: Vragen van het lid Brinkman (PVV) aan de minister van Defensie over een filmpje, waarin Eupol trainers Afghaanse politiemensen aan het trainen zijn (ingezonden 19 januari 2011).