Kamervraag 2011Z00622

Het ontbreken van christelijke feestdagen op een kalender van de Europese Commissie

Ingediend 14 januari 2011
Beantwoord 28 januari 2011 (na 14 dagen)
Indieners Kathleen Ferrier (CDA), Pieter Omtzigt (CDA)
Beantwoord door
Onderwerpen cultuur en recreatie europese zaken internationaal religie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z00622.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1240.html
1. Volkskrant, 13 januari 2011: «Alle (christelijke) feestdagen ontbreken op EU-kalender».
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het feit dat alle christelijke feestdagen ontbreken op een massaal gedrukte kalender van de Europese Commissie?1

  Ja. Het gaat om editie 2010/2011 van de Europese Schoolagenda. De agenda is een jaarlijkse publicatie van de Europese Commissie en geeft informatie over activiteiten van de EU aan leraren en scholieren. Onderaan elke wekelijkse pagina van de agenda is een voetnoot opgenomen waarin vragen of feiten staan waarvan jongeren zich misschien niet bewust zijn. In enkele voetnoten worden ook feestdagen van niet-christelijke religies genoemd. In de voetnoten ontbreken de christelijke feestdagen.

 • Vraag 2
  Bent u bereid om aan de Europese Commissie hierover publiekelijk opheldering te vragen?

  Toen ik hiervan hoorde heb ik contact gezocht met de Europese Commissie en om opheldering gevraagd. De Europese Commissie heeft mij laten weten dat het gaat om een onopzettelijke fout die zo snel mogelijk wordt rechtgezet. De Commissie betreurt het hierdoor onbedoeld Europese burgers te hebben beledigd. Om deze fout te herstellen zal de Commissie een rectificatie sturen aan alle scholen die de agenda hebben ontvangen. Deze rectificatie zal tevens een overzicht van alle officiële feestdagen bevatten in het betreffende land. Deze feestdagen zullen ook worden opgenomen in de volgende editie van de schoolagenda. Ik heb de Commissie laten weten dat ik de omissie betreur.

 • Vraag 3
  Wilt u de Europese commissie vragen op welke wijze zij invulling wenst te geven aan de joods-christelijke traditie?

  Zoals in de preambule bij het Verdrag betreffende de Europese Unie is verwoord, is de oprichting van de EU geïnspireerd door de culturele, religieuze en humanistische tradities van Europa. De Commissie, als hoedster van de Europese Verdragen, is zich hiervan bewust. Ik heb in deze specifieke situatie de uitleg van de Commissie aanvaard dat het gaat om een betreurenswaardige fout die zo snel mogelijk wordt hersteld.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z00622
Volledige titel: Vragen van de leden Ferrier en Omtzigt (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het ontbreken van christelijke feestdagen op een kalender van de Europese Commissie (ingezonden 14 januari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1240
Volledige titel: Vragen van de leden Ferrier en Omtzigt (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het ontbreken van christelijke feestdagen op een kalender van de Europese Commissie (ingezonden 14 januari 2011).