Kamervraag 2011Z00039

Het bericht dat goede doelen de dupe worden van het Bel-me-niet register

Ingediend 4 januari 2011
Beantwoord 25 januari 2011 (na 21 dagen)
Indiener Sharon Gesthuizen (SP)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
Onderwerpen economie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z00039.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1160.html
1. Bijlage bij bericht i.v.m. vertrouwelijkheid ondershands aan bewindspersoon verstrekt
  • Vraag 1
    Wat is uw reactie op het bericht dat goede doelen de dupe worden van het Bel-me-niet register?1
  • Vraag 2
    Welke maatregelen bent u bereid te nemen om dit ongewenste bijeffect van het Bel-me-niet register op de werving van goede doelen te voorkomen? Indien u niet bereid bent maatregelen te nemen, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z00039
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht dat goede doelen de dupe worden van het Bel-me-niet register (ingezonden 4 januari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1160
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht dat goede doelen de dupe worden van het Bel-me-niet register (ingezonden 4 januari 2011).