Kamervraag 2010Z19966

De uitspraak van het Europese Hof dat de financiering van de Nederlandse publieke omroep deels staatssteun betreft

Ingediend 20 december 2010
Beantwoord 11 januari 2011 (na 22 dagen)
Indiener Boris van der Ham (D66)
Beantwoord door Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen cultuur en recreatie media
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19966.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1026.html
1. www.nu.nl, 16 december 2010.
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het feit dat het Europese Hof de Europese Commissie gelijk geeft in haar oordeel, dat de financiering van de Nederlandse publieke omroep deels staatssteun betreft en dat u derhalve 76 miljoen euro (vermeerderd met rente) terug moet vorderen van de NOS?1

  De verplichting tot terugvordering was eind 2006 al door de Nederlandse Staat nagekomen. Het door Nederland ingestelde beroep tegen de beschikking van de Europese Commissie had namelijk geen zogenoemde schorsende werking, dat wil zeggen dat de beschikking ongeacht het beroep ten uitvoer gelegd diende te worden. Het bedrag van € 86,5 miljoen (terugvorderingsbedrag + rente) is dus al door de publieke omroep aan de Staat terugbetaald.
  Nederland is tegen het besluit van de Europese Commissie in beroep gegaan omdat het er niet mee eens was dat er sprake zou zijn geweest van overcompensatie en van nieuwe ad hoc steun. Het Gerecht van de Europese Unie heeft in zijn arrest van 16 december 2010 het beroep van Nederland verworpen.
  Nederland heeft de mogelijkheid om tegen de uitspraak van het Gerecht in hoger beroep te gaan bij het Europese Hof van Justitie. Ik ben mij hierover nog aan het beraden.

 • Vraag 2
  Om welke financiering gaat het precies? Heeft dit consequenties voor het beleid inzake de publieke omroep en voor de programmering?1

  De beschikking van de Europese Commissie (van 22 juni 2006) heeft betrekking op de periode 1994 tot 2005. De financiering die in de zaak ter discussie stond bestond uit gelden die zaten in het zogenoemde Fonds Omroepreserve (FOR), en een eenmalige overheveling van reservegelden van de omroepverenigingen aan de NPO.
  Aangezien het bedrag reeds is terugbetaald heeft de uitspraak geen consequenties meer voor het beleid en de programmering van de publieke omroep.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19966
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de uitspraak van het Europese Hof dat de financiering van de Nederlandse publieke omroep deels staatssteun betreft (ingezonden 20 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1026
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de uitspraak van het Europese Hof dat de financiering van de Nederlandse publieke omroep deels staatssteun betreft (ingezonden 20 december 2010).