Kamervraag 2010Z19253

Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot 3000 extra agenten

Ingediend 13 december 2010
Beantwoord 17 januari 2011 (na 35 dagen)
Indieners Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU), Femke Halsema (GL), Kees van der Staaij (SGP)
Beantwoord door
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19253.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1086.html
1. Pagina 41 Regeerakkoord.
 • Vraag 1
  Klopt het dat het kabinet «de operationele sterkte van de politie uitbreidt met 3 000 agenten waaronder 500 animal cops»?1

  Voor de beantwoording van deze vragen verwijs ik kortheidshalve naar mijn brief aan de Tweede Kamer van 14 december 2010 (TK 29 628, nr. 231) en de bijbehorende bijlage 1 en 2.

 • Vraag 2
  Wat is de operationele sterkte van de politie (nulmeting) per 1 januari 2011? Wat is de precieze definitie die hiervoor wordt gebruikt?

  De operationele sterkte per 1 januari 2011 is op dit moment nog niet bekend. Deze zal ik u melden in de jaarlijkse sterktebrief in juni en in de kerngegevens behorende bij het Jaarverslag Nederlandse politie dat u ieder jaar in het voorjaar wordt toegezonden. Voor de precieze definitie verwijs ik u naar mijn brief aan de Tweede Kamer van 14 december 2010 (TK 29 628, nr. 231) en de bijbehorende bijlage 1 en 2.

 • Vraag 3
  Is de doelstelling van 3 000 extra agenten voor 2015?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Welke effect- en prestatie-indicatoren worden gebruikt?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Wat zijn de tussendoelen op 31 december in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 6
  Wat gaat het kabinet doen om deze uitbreiding met 3 000 agenten te realiseren?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 7
  Is de gereserveerde 370 miljoen euro, afgezet tegen het reeds bestaande te kort van 260 miljoen en de eerdere bezuinigingstaakstelling van 190 miljoen, voldoende om de beoogde doelstelling van 3 000 extra agenten te halen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 8
  Op welke manier en wanneer gaat het kabinet jaarlijks verantwoording afleggen?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19253
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot 3 000 extra agenten (ingezonden 13 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1086
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot 3 000 extra agenten (ingezonden 13 december 2010).