Kamervraag 2010Z19244

Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot afschaffen van de numerus fixus

Ingediend 13 december 2010
Beantwoord 24 januari 2011 (na 42 dagen)
Indieners Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL), Emile Roemer , Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), André Rouvoet (CU)
Beantwoord door Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19244.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1176.html
1. Regeerakkoord, pagina 19.
 • Vraag 1
  Klopt het dat het kabinet de numerus fixus in 5 jaar tijd wil afschaffen?1

  In het regeerakkoord staat dat om aan de vraag van een kwart meer artsen in 2025 tegemoet te komen, de numerus fixus in lijn met het rapport van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in vijf jaar wordt afgeschaft. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werken op dit moment de afspraak uit het regeerakkoord uit.
  In een reactie op het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg Numerus Fixus Geneeskunde: Loslaten of vasthouden,waarin wordt voorgesteld om in vijf jaar de numerus fixus af te schaffen, zullen we dit voornemen verder uitwerken.

 • Vraag 2
  Wat is het exacte doel, uitgedrukt in meetbare indicatoren? Hoeveel extra studenten moeten er zijn per 1 januari 2015? Welke andere effect- en prestatie-indicatoren worden gehanteerd?

  In de reactie op het advies van de RVZ zal nader worden ingegaan op de uitwerking van het regeerakkoord.

 • Vraag 3
  Wat is het uitgangspunt per 1 januari 2011 uitgedrukt in deze meetbare indicatoren?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Wat zijn de tussendoelen voor deze doelstelling op 31 december in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Wat gaat het kabinet doen om deze doelstelling te bereiken?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Wanneer gaat het kabinet dit doen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 7
  Welke instrumenten en middelen zijn er beschikbaar om deze doelen te bereiken?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 8
  Op welke manier en wanneer gaat het kabinet jaarlijks verantwoording afleggen?

  Het kabinet zal binnen de reguliere cyclus verantwoording afleggen.

 • Mededeling - 13 januari 2011

  Op 13 december 2010 hebben de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan mij schriftelijke vragen gesteld over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot afschaffen van de numerus fixus. Hierbij wil ik u laten weten dat ik deze vragen niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden vanwege onderzoek en omdat ik nog niet in het bezit ben van alle informatie. De beantwoording van deze vragen vraagt meer tijd. Zodra de desbetreffende informatie beschikbaar is, zal ik uw Kamer zo spoedig mogelijk berichten.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19244
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot afschaffen van de numerus fixus (ingezonden 13 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1176
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot afschaffen van de numerus fixus (ingezonden 13 december 2010).