Kamervraag 2010Z19232

Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de beperking van de loonstijging in de collectieve sector

Ingediend 13 december 2010
Beantwoord 27 januari 2011 (na 45 dagen)
Indieners Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL), Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), André Rouvoet (CU), Alexander Pechtold (D66)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen financiën inkomensbeleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19232.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1221.html
1. p. 12 van de financiële bijlage van het Regeer- en gedoogakkoord.
 • Vraag 1
  Klopt het dat het kabinet de lonen in de collectieve sector in 2011 wil bevriezen en dat dit in 2011 € 790 miljoen, in 2012 € 810 miljoen, in 2013 € 830 miljoen, in 2014 € 860 miljoen en in 2015 € 870 miljoen oplevert?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is het exacte doel, uitgedrukt in meetbare indicatoren?

  Het doel is de budgettaire opbrengst van structureel 870 mln.

 • Vraag 3
  Welke effect- en prestatie-indicatoren worden gehanteerd?

  De indicator is de budgettaire opbrengst.

 • Vraag 4
  Wat is het uitgangspunt (nulmeting) per 1 januari 2011 uitgedrukt in deze meetbare indicatoren?

  Er is voor 2011 een besparing ingeboekt van € 790 mln.

 • Vraag 5
  Wat zijn de tussendoelen op 31 december in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015?

  Dat zijn de bedragen genoemd bij vraag 1.

 • Vraag 6
  Wat gaat het kabinet doen om deze doelstelling te bereiken?

  In de sectoren waar het kabinet werkgever is moet de doelstelling bereikt worden via overleg met de vakbonden.

 • Vraag 7
  Wat is u bekend over de juridische haalbaarheid van deze maatregel(en)?

  De maatregelen zijn juridische haalbaar.

 • Vraag 8
  Wanneer gaat het kabinet dit doen?

  Dat verschilt per overheidssector. In het algemeen start het overleg als de vorige CAO afloopt.

 • Vraag 9
  Welke instrumenten en middelen zijn er beschikbaar om deze doelen te bereiken?

  Zie het antwoord op vraag 6.

 • Vraag 10
  Op welke manier en wanneer gaat het kabinet jaarlijks verantwoording afleggen?

  Het kabinet legt zoals gebruikelijk in het kader van de begrotingscyclus in het voorjaar verantwoording af.

 • Mededeling - 11 januari 2011

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) deel ik u mee dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn van drie weken te beantwoorden. De beantwoording vergt interdepartementale afstemming die binnen deze termijn niet mogelijk blijkt.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19232
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de beperking van de loonstijging in de collectieve sector (ingezonden 13 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1221
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de beperking van de loonstijging in de collectieve sector (ingezonden 13 december 2010).