Kamervraag 2010Z19069

Het internetfilter tegen kinderpornografie

Ingediend 10 december 2010
Beantwoord 24 december 2010 (na 14 dagen)
Indiener Tofik Dibi (GL)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit cultuur en recreatie media openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19069.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-938.html
1. Webwereld, 3 december 2010.
 • Vraag 1
  Klopt het bericht dat u heeft overwogen om kinderpornografie op internet te blokkeren door middel van Deep Packet Inspection (DPI)?1 Overweegt u nog steeds DPI op dit of een ander gebied in te zetten? Kunt u dat toelichten?

  In het bericht waaraan in de vraag wordt gerefereerd, wordt ten onrechte gesuggereerd dat ik de inzet van DPI overweeg. Tijdens het Algemeen Overleg kinderporno met uw Kamer op 2 december 2010 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, die mij in dat overleg heeft vervangen, naar aanleiding van de vraag van een van de leden van uw kamer hoe ik aankijk tegen het gebruik van DPI voor de opsporing van kinderporno, geantwoord dat deze technologie wordt onderzocht en dat ik daar in mijn eerstvolgende voortgangsbrief (planning: medio februari 2011) op terug zal komen. Ik heb er derhalve geen inhoudelijk standpunt over ingenomen. In deze brief zal ik – voor zover relevant – ook ingaan op de effectiviteit, doelmatigheid en proportionaliteit van deze technologie.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het permanent aftappen en inhoudelijk controleren op kinderporno van al het internetgebruik van alle Nederlanders niet effectief, niet doelmatig en niet proportioneel is? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het beter is het budget voor het filteren van internet aan te wenden om de capaciteit uit te breiden van politie, Openbaar Ministerie en/of het Meldpunt Kinderporno, zodat kindermisbruik sneller en effectiever kan worden opgespoord, gestopt en vervolgd?

  De in de vraag gelegde relatie tussen het budget voor het filteren en blokkeren van websites en het budget voor de opsporing en vervolging van kinderporno is er niet. Het eerste is privaat geld, het tweede publiek geld.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19069
Volledige titel: Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het internetfilter tegen kinderpornografie (ingezonden 10 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-938
Volledige titel: Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het internetfilter tegen kinderpornografie (ingezonden 10 december 2010).