Kamervraag 2010Z18749

Zakelijke belangen

Ingediend 7 december 2010
Beantwoord 22 december 2010 (na 15 dagen)
Indiener Gerard Schouw (D66)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z18749.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-907.html
 • Vraag 1
  Bezit u financiële belangen in vennootschappen of ondernemingen? Zo ja, wat zijn de (statutaire) namen daarvan?

  Deze vragen zijn beantwoord in Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 894.

 • Vraag 2
  Heeft u het beheer van financiële belangen op afstand geplaatst? Zo ja, hoe? Indien u daarbij gebruik maakt van een of meer rechtspersonen, wat zijn de statutaire namen daarvan? In hoeverre zijn natuurlijke personen die hierin een rol spelen, aan te merken als onafhankelijke derde?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Heeft u banden met personen of organisaties die een bijzonder belang hebben bij aangelegenheden die deel uit maken van uw portefeuille?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Welke gedragslijn hanteert u om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, voor het geval onder uw verantwoordelijkheid (rechts)handelingen kunnen of moeten worden verricht welke direct of indirect een voordeel opleveren voor een financieel belang van u of voor personen en organisaties als bedoeld in vraag 3?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Bezit u onroerende zaken in het buitenland? Zo ja, in welk land?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z18749
Volledige titel: Vragen van het lid Schouw (D66) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over zakelijke belangen (ingezonden 7 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-907
Volledige titel: Vragen van het lid Schouw (D66) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over zakelijke belangen (ingezonden 7 december 2010).