Kamervraag 2010Z18303

Autobranden

Ingediend 2 december 2010
Beantwoord 11 januari 2011 (na 40 dagen)
Indieners Madeleine van Toorenburg (CDA), Coşkun Çörüz (CDA)
Beantwoord door Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z18303.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1015.html
1. Brabants Dagblad, «Auto’s in Den Bosch en Rosmalen in brand», 29 november 2010?
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Auto’s in Den Bosch en Rosmalen in brand»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat dergelijke misdrijven, die veel onrust geven en tot grote schade leiden, om bijzondere aandacht van de politie vragen? Zo ja, op welke wijze wordt die bijzondere aandacht aan deze misdrijven geschonken?

  Zodra er medio oktober 2010 het vermoeden bestond van seriematige autobranden in Vught is een districtelijke Staf Grootschalig en Bijzonder optreden opgericht, met ondermeer een districtelijk rechercheteam. Daarnaast zijn vanuit het verantwoordelijke politieteam Boxtel ’s nachts extra politiemensen ingezet om de kans op heterdaad te vergroten. Naar behoefte wordt ook geschoven met personeel binnen het district c.q. de regio. Tot slot zijn verschillende technische hulpmiddelen ingezet.

 • Vraag 3
  Wordt ten aanzien van dergelijke delicten expertise uitgewisseld tussen de diverse korpsen?

  Naar aanleiding van de autobranden in Vught is onder meer contact gelegd met korpsen in Groningen, Noord-Brabant, Overijssel en Limburg. Binnen het korps was overigens, naar aanleiding van de serie autobranden in Boxmeer, reeds de nodige expertise beschikbaar.

 • Vraag 4
  Zou een landelijke aanpak van autobranden uitkomst kunnen bieden, nu in de afgelopen maanden over het land verspreid ongeveer 150 auto’s in brand gestoken zijn?

  Er vindt landelijk reeds informatie-uitwisseling plaats over daderprofielen en over mogelijke opsporingstactieken. Bij langdurig extra toezicht in de nachtelijke uren kan bijstandsverlening worden overwogen. Vooralsnog acht ik deze maatregelen voldoende.

 • Mededeling - 17 december 2010

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de leden Çörüz en Van Toorenburg (beiden CDA) over autobranden, die werden ingezonden op 2 december 2010, deel ik u mee dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De reden hiervoor is dat nog niet alle informatie is verkregen. Beantwoording zal plaatsvinden zodra alle relevante informatie is verkregen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z18303
Volledige titel: Vragen van de leden Cörüz en Van Toorenburg (beiden CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over autobranden (ingezonden 2 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1015
Volledige titel: Vragen van de leden Çörüz en Van Toorenburg (beiden CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over autobranden (ingezonden 2 december 2010).