Kamervraag 2010Z16270

De rechtspositie van eigenaren van vakantiehuisjes

Ingediend 9 november 2010
Beantwoord 7 december 2010 (na 28 dagen)
Indieners Lutz Jacobi (PvdA), Pauline Smeets (PvdA)
Beantwoord door
Onderwerpen burgerlijk recht cultuur en recreatie huisvesting kopen en verkopen recht recreatie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z16270.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-712.html
1. Trouw, «Vakantiehuis slecht beschermd», 4 november 2010.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Vakantiehuis slecht beschermd»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat eigenaren die al tientallen jaren een vakantiehuisje bezitten op een camping beter beschermd moeten worden tegen het «ordinair uitponden» door de grondeigenaar? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Welke extra compensatie in welke vorm dan ook kunnen deze eigenaren tegemoet zien in voorkomende gevallen?
 • Vraag 4
  Welke maatregelen zijn mogelijk om de rechtspositie van deze eigenaren, die gedwongen worden hun plekje op te geven en tegen hoge kosten hun eigendom moeten weghalen, te verbeteren?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z16270
Volledige titel: Vragen van de leden Smeets en Jacobi (beiden PvdA) aan de minister en staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de rechtspositie van eigenaren van vakantiehuisjes (ingezonden 9 november 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-712
Volledige titel: Vragen van de leden Smeets en Jacobi (beiden PvdA) aan de minister en staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de rechtspositie van eigenaren van vakantiehuisjes (ingezonden 9 november 2010).