Kamervraag 2010Z15876

Het programma 'Sport en Ontwikkelingssamenwerking'

Ingediend 4 november 2010
Beantwoord 30 november 2010 (na 26 dagen)
Indiener Arjan El Fassed (GL)
Beantwoord door
Onderwerpen cultuur en recreatie internationaal ontwikkelingssamenwerking sport
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z15876.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-646.html
 • Vraag 1
  Kunt u omschrijven wat voor soort projecten en activiteiten in aanmerking komt om geld te ontvangen uit het budget voor «Sport en Ontwikkelingssamenwerking?

  In de beleidsnotitie «Een kans voor open doel, de kracht van sport in ontwikkelingssamenwerking» uit 2008 is de doelstelling van het Sport en Ontwikkelingsprogramma vertaald in een gezamenlijke inzet door Buitenlandse Zaken en VWS. Het uiteindelijke doel van het programma is dat overheden en organisaties in ontwikkelingslanden zelf in staat zijn de kracht van sport- en spelprogramma’s optimaal en duurzaam te benutten via de inzet van Nederlandse ambassades in partnerlanden en Nederlandse sport- en ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties. De nadruk van het programma ligt op het stimuleren van actieve deelname van kansarme groepen aan goed begeleide sportactiviteiten, gericht op maatschappelijke doeleinden zoals emancipatie, conflictbeslechting, gezondheid en educatie. Prioritaire doelgroepen zijn jongeren, meisjes & vrouwen en gehandicapten.
  Het budget voor Sport en Ontwikkelingssamenwerking is € 16 miljoen voor vier jaar (2008 – 2011). Van dit budget wordt de helft door Buitenlandse Zaken gedelegeerd aan Nederlandse ambassades. De andere helft is door VWS ingezet ter ondersteuning van sport- en ontwikkelingsorganisaties die programma’s voor capaciteitsopbouw uitvoeren.
  In de volgende landen vinden activiteiten plaats:
  Gezamenlijk VWS/BZ: Zuid-Afrika, Kenia, Mozambique, Senegal, Suriname, Guatemala en Indonesië.
  Alleen BZ: Burundi, Soedan en Palestijnse Gebiedsdelen
  Alleen VWS: Zambia, Burkina Faso en Bhutan
  BZ subsidieert ondermeer Right to Play in Soedan/Burundi, dat zich richt op het brengen van structuur in het leven van kinderen in (post)conflictgebieden. In Guatemala loopt onder andere via Camino Seguro een samenwerkingsproject gericht op sport- en spelactiviteiten met kinderen in achterstandswijken om jong leiderschap te creëren en buurtbetrokkenheid te versterken. In Suriname wordt bijvoorbeeld via de Stichting Letitia Vriesde atletiekscholing als naschoolse opvang ondersteund.
  Voor de uitvoering van de programma’s in de verschillende landen subsidieert VWS tot en met 2011 de volgende organisaties: KNVB, NSA, Respo International, Stichting Bhutan en partners, Todos.

 • Vraag 2
  Welke organisaties en projecten hebben in 2010 geld gekregen uit dit budget?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Zijn er al organisaties en projecten bekend die in 2011 geld zullen krijgen uit dit budget?

  Zie antwoord op vragen 1 en 2. De meeste projecten lopen tot en met 2011.

 • Vraag 4
  Wordt er ook geld uit dit budget beschikbaar gesteld voor de voorbereidingen van de kandidatuur van Nederland en België om samen het wereldkampioenschap voetbal in 2018 of 2022 te organiseren? Zo ja, hoe worden hiermee ontwikkelingsdoelstellingen behaald?

  Nee, er wordt geen OS-geld beschikbaar gesteld voor de kandidatuur van het WK-voetbal.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z15876
Volledige titel: Vragen van de leden Klaver en El Fassed (beiden GroenLinks) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het programma «Sport en Ontwikkelingssamenwerking» (ingezonden 4 november 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-646
Volledige titel: Vragen van de leden Klaver en El Fassed (beiden GroenLinks) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het programma «Sport en Ontwikkelingssamenwerking» (ingezonden 4 november 2010).