Kamervraag 2010Z14167

het bericht ‘President Indonesië stelt bezoek aan Nederland uit’

Ingediend 6 oktober 2010
Beantwoord 8 oktober 2010 (na 2 dagen)
Indiener Joël Voordewind (CU)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z14167.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-194.html
1. Nu.nl, «President Indonesië stelt bezoek aan Nederland uit», 5 oktober 2010.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht van «President Indonesië stelt bezoek aan Nederland uit»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is er overleg geweest tussen de president van Indonesië en de minister-president of u, voordat de Indonesische president besloot zijn bezoek aan Nederland uit te stellen?

  Ja.

 • Vraag 3
  Is het u bekend wat de precieze overwegingen zijn van het uitstellen van het staatsbezoek? Wat is uw oordeel hierover?

  Premier Balkenende heeft vanmiddag een brief ontvangen van president Yudhoyono waarin deze zijn overwegingen voor uitstel van het staatsbezoek uiteenzet. De president noemt als reden voor zijn besluit het kort geding in Den Haag waarin zijn arrestatie wordt geëist. De president geeft in zijn brief aan dat deze ontwikkeling niet bijdraagt aan de gezamenlijke inspanning van Nederland en Indonesië om de relatie te verbeteren. In dit licht is besloten om het bezoek uit te stellen. Ik betreur dit besluit, maar vertrouw op voortzetting van de uitstekende en vriendschappelijke wederzijdse betrekkingen tussen Nederland en Indonesie.

 • Vraag 4
  Bent u bereid om er alles aan te doen om het staatsbezoek alsnog doorgang te laten vinden?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Kunt u deze vragen nog heden beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z14167
Volledige titel: Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «President Indonesië stelt bezoek aan Nederland uit» (ingezonden 6 oktober 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-194
Volledige titel: Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «President Indonesië stelt bezoek aan Nederland uit» (ingezonden 6 oktober 2010).