Kamervraag 2010Z14066

Over de mensenrechtensituatie in Indonesië

Ingediend 4 oktober 2010
Beantwoord 21 oktober 2010 (na 17 dagen)
Indiener Harry van Bommel (SP)
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z14066.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-268.html
 • Vraag 1
  Deelt u de mening dat de mensenrechtensituatie in Indonesië, onder andere de Molukken, ernstig is en dat veel vreedzame (mensenrechten)activisten onterecht in de gevangenis zitten en mishandeld worden door de Indonesische autoriteiten? Zo nee, waarom niet? Maakt u zich ook ernstige zorgen over deze ontwikkelingen?

  De laatste jaren is in de mensenrechtensituatie in Indonesië verbetering gekomen, mede door toedoen van de huidige regering die in toenemende mate aandacht besteed aan bescherming van mensenrechten. Indonesië heeft de afgelopen jaren ook diverse internationale verdragen op het gebied van mensenrechten geratificeerd, waaronder het internationale convenant voor politieke en civiele rechten. Tegelijkertijd blijven er punten van zorg bestaan. Nederland volgt de mensenrechtensituatie in Indonesië nauwlettend, zowel bilateraal als in EU-verband, en vraagt permanent aandacht voor de zorgpunten bij de Indonesische autoriteiten.
  In uw vraag verwijst u, naar ik aanneem, naar de hoge strafmaat die is toegepast bij de veroordeling van vreedzame activisten die regionale symbolen hebben getoond, die door de Indonesische autoriteiten als separatistisch worden gekwalificeerd. Nederland heeft hierover diverse keren nadrukkelijk zijn verontrusting uitgesproken. Ook is bij herhaling met Indonesië gesproken over de behandeling van gevangenen in detentie naar aanleiding van berichten over mishandeling of het onthouden van medische zorg aan deze gevangenen.

 • Vraag 2
  Bent u bereid tijdens het bezoek van de Indonesische president aan Nederland de mensenrechtensituatie in Indonesië, in het bijzonder op de Molukken en West Papua, ter sprake te brengen?

  Zoals bekend heeft het bezoek van de president op de voorziene data geen doorgang gevonden.

 • Vraag 3
  Bent u bereid een verslag van uw ontmoeting(en) met de president en zijn staf naar de Kamer te sturen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z14066
Volledige titel: Vragen van de leden Peters (GroenLinks), Van Dam (PvdA), Voordewind (ChristenUnie) en Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister-president, minister van Algemene Zaken, over de mensenrechtensituatie in Indonesië (Ingezonden 4 oktober 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-268
Volledige titel: Vragen van de leden Peters (GroenLinks), Van Dam (PvdA), Voordewind (ChristenUnie) en Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister-president, minister van Algemene Zaken, over de mensenrechtensituatie in Indonesië (Ingezonden 4 oktober 2010).