Kamervraag 2010Z13543

Verkrachtingen van vredesactivistes door Palestijnen in Judea en Samaria

Ingediend 24 september 2010
Beantwoord 13 oktober 2010 (na 19 dagen)
Indiener Raymond de Roon (PVV)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z13543.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-224.html
1. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/139738
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Arabs Harass Female «Peace» Activists; Left Silences Victims»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat vrouwelijke vredesactivisten die naar Judea en Samaria gaan om steun te betuigen aan Palestijnse verzetsgroepen, daar systematisch worden gemolesteerd en verkracht door leden van die groepen?

  In algemene zin geldt dat het tegengaan van (seksueel) geweld tegen vrouwen een belangrijke pijler is van het Nederlands buitenlands beleid en de Nederlandse mensenrechtenstrategie. Daarnaast is Nederland, zowel in bilateraal als in multilateraal verband, voorvechter van het tegengaan van straffeloosheid. Mij is geen informatie bekend over het fenomeen dat u beschrijft, ook niet over mogelijke Nederlandse slachtoffers. Op basis hiervan zie ik geen aanleiding voor de Nederlandse overheid om nader onderzoek te (laten) verrichten.

 • Vraag 3
  Onderschrijft u dat het bewust verhullen van verkrachtingen en lichamelijke en fysieke intimidatie/geweld van en tegen vrouwelijke vredesactivisten door de Palestijnen in Judea en Samaria, om dezelfde Palestijnen niet te beledigen, de omgekeerde wereld is?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat linkse activisten die verkrachte vrouwelijke vredesactivisten onder druk zetten om geen aanklacht hierover in te dienen – met als reden de strijd tegen de «bezetting» niet te beschadigen – Israël ten koste van alles, zelfs de waarheid, in een zwart daglicht willen plaatsen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Erkent u dat de linkse activisten kennelijk alles uit de kast halen om Israël te veroordelen met betrekking tot de «bezetting», maar zelf crimineel gedrag verdoezelen en zelfs bevorderen door de verkrachtingsslachtoffers het recht te ontnemen aangifte te doen omtrent het aangedane leed? Erkent u dat daarmee die linkse activisten in feite zelf medeplichtig worden en dus crimineel?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Zijn er gevallen bij u bekend van Nederlandse slachtoffers van dergelijk seksueel geweld? Zo ja, welke maatregelen heeft u genomen c.q. bent u bereid hieromtrent te nemen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 7
  Wilt u een nader onderzoek in (doen) stellen naar dit fenomeen om zo veel mogelijk feiten boven water te krijgen?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z13543
Volledige titel: Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over verkrachtingen van vredesactivistes door Palestijnen in Judea en Samaria (ingezonden 24 september 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-224
Volledige titel: Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over verkrachtingen van vredesactivistes door Palestijnen in Judea en Samaria (ingezonden 24 september 2010).