Kamervraag 2010Z11693

Gelaatscontrole bij Schiphol

Ingediend 18 augustus 2010
Beantwoord 13 september 2010 (na 26 dagen)
Indieners Farshad Bashir , Sadet Karabulut (SP)
Beantwoord door
Onderwerpen luchtvaart openbare orde en veiligheid organisatie en beleid verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z11693.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3319.html
1. «Controle gesluierde vrouw slecht», www.telegraaf.nl.
  • Vraag 1
    Is het waar dat op Schiphol vrouwen met gezichtsbedekkende kleding soms ongecontroleerd door de douane komen?1 Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat iedere reiziger met gezichtsbedekkende kleding bij het passeren van de douane op Schiphol wordt gecontroleerd? Zo nee, welk protocol wordt gevolgd en hoe vindt controle op naleving daarvan plaats?

    Nee, vrouwen met gezichtsbedekkende kleding worden aan de grens altijd door de Koninklijke Marechaussee (KMar) gecontroleerd. De standaardwerkwijze is dat deze vrouwen worden begeleid naar een aparte controleruimte, waar zij hun gezicht moeten onthullen aan een vrouwelijke grenswachter van de KMar, waarna wordt gecontroleerd of de foto in het paspoort overeenkomt met het gezicht van de desbetreffende persoon. Groepscommandanten houden toezicht op het werk van de grenswachters en een correcte behandeling van personen aan de grens.

  • Mededeling - 3 september 2010

    Hierbij deel ik u mede dat op de kamervragen van de leden Karabulut en Bashir (beiden SP), (ingezonden 18 augustus 2010), niet binnen de gebruikelijke termijn kan worden gereageerd, daar het meer tijd vergt om alle benodigde informatie te verkrijgen. Zodra de betreffende informatie beschikbaar is, zal ik uw Kamer zo spoedig mogelijk berichten.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z11693
Volledige titel: Vragen van de leden Karabulut en Bashir (beiden SP) aan de ministers van Justitie en Verkeer en Waterstaat over gelaatscontrole bij Schiphol (ingezonden 18 augustus 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3319
Volledige titel: Vragen van de leden Karabulut en Bashir (beiden SP) aan de ministers van Justitie en Verkeer en Waterstaat over gelaatscontrole bij Schiphol (ingezonden 18 augustus 2010).