Kamervraag 2010Z11221

Arrestatie in Italië van Nederlander van Turks-Koerdische komaf

Ingediend 23 juli 2010
Beantwoord 10 augustus 2010 (na 18 dagen)
Indiener Harry van Bommel
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
Onderwerpen immigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z11221.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3049.html
1. «Voorzitter Kon Kurd opgepakt in Italië». Persverklaring Fed Kom, federatie Koerden in Nederland en zie ook «Venezia: catturato dalla polizia un ricercato del Pkk, http://www.libero-news.it/regioneespanso.jsp?id=456146
 • Vraag 1
  Bent u door de Italiaanse autoriteiten op de hoogte gebracht van de redenen tot arrestatie op 18 juli in Venetië van de Nederlandse staatsburger Nizamettin Toguc?1 Zo ja, wat waren die redenen? Indien neen, bent u bereid er bij de Italiaanse autoriteiten op aan te dringen deze redenen bekend te maken?

  De Italiaanse autoriteiten hebben het Consulaat-Generaal te Milaan geïnformeerd over de aanhouding van de heer Nizamettin Toğuç op 18 juli te Padova. De Italiaanse autoriteiten handelden op basis van een arrestatiebevel van de rechtbank van Ankara.
  Ambassades en consulaten verlenen geen juridische bijstand maar consulaire bijstand. In dat kader heeft medewerker van het Consulaat-Generaal te Milaan de heer Toğuç op 26 juli jl. in de gevangenis bezocht.
  De Nederlandse regering treedt niet in de rechtsgang van een ander land. Ook kan Nederland in een ander land geen onderzoek doen naar een strafbaar feit. Wel kan de ambassade of het consulaat desgewenst de weg wijzen naar juridische hulp.
  De heer Toğuç wordt bijgestaan door een Italiaanse advocaat.

 • Vraag 2
  Hebt u de heer Toguc juridische bijstand aangeboden? Indien neen, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Is het juist dat de heer Toguc ooit parlementslid was in Turkije en thans voorzitter van de Confederatie van Koerdische Verenigingen in Europa en ijvert voor een politiek van verzoening en dialoog tussen de Koerdische bevolkinggroep in dat land en de Turkse regering? Hoe staat u tegenover die oproep? Bent u bereid die te steunen? Indien neen, waarom niet?

  Het is juist dat de heer Toğuç lid is geweest van het Turkse parlement en thans voorzitter is van de Confederatie van Koerdische Verenigingen in Europa. De Nederlandse regering hecht groot belang aan de vreedzame verbetering van de sociaal-economische, politieke en culturele rechten van de Koerdische minderheid in Turkije. Nederland stelt het belang hiervan zowel bilateraal als in EU-verband aan de orde.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z11221
Volledige titel: Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over arrestatie in Italië van Nederlander van Turks-Koerdische komaf (ingezonden 23 juli 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3049
Volledige titel: Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over arrestatie in Italië van Nederlander van Turks-Koerdische komaf (ingezonden 23 juli 2010).