Kamervraag 2010Z11026

Het bericht dat er binnen “Amarant” (jeugd crisisopvang) asielzoekers worden opgevangen

Ingediend 16 juli 2010
Beantwoord 17 augustus 2010 (na 32 dagen)
Indieners Sietse Fritsma (PVV), Willie Dille (PVV)
Beantwoord door André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen immigratie jongeren migratie en integratie zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z11026.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3107.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van het feit dat er binnen de reguliere crisisopvang jonge asielzoekers worden opgevangen?

  Ik ben ervan op de hoogte dat Amarant in 1996 eenmalig en bij hoge uitzondering – onder andere op verzoek van de Raad van de Kinderbescherming en het verbindingskantoor (voorloper zorgkantoor) – een jonge asielzoeker tijdelijk heeft opgevangen in een woongroep. Aangezien het hier niet gaat om een structurele aangelegenheid maar om een uitzondering, zie ik niet de noodzaak om nadere stappen te ondernemen.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat dit zeer ongewenst is?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Deelt u voorts de mening dat een dergelijk verkeerd gebruik van reguliere crisisopvang onmiddellijk beëindigd moet worden? Zo nee waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Welke stappen gaat u ondernemen om hieraan een eind te maken?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z11026
Volledige titel: Vragen van de leden Dille en Fritsma (beiden PVV) aan de minister voor Jeugd en Gezin over het bericht dat er binnen «Amarant» (jeugd crisisopvang) asielzoekers worden opgevangen (ingezonden 16 juli 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3107
Volledige titel: Vragen van de leden Dille en Fritsma (beiden PVV) aan de minister voor Jeugd en Gezin over het bericht dat er binnen «Amarant» (jeugd crisisopvang) asielzoekers worden opgevangen (ingezonden 16 juli 2010).