Kamervraag 2010Z10881

Een onderzoek naar geluidsoverlast van de JSF

Ingediend 13 juli 2010
Beantwoord 11 augustus 2010 (na 29 dagen)
Indiener Jasper van Dijk (SP)
Beantwoord door
Onderwerpen defensie geluid internationaal natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z10881.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3607.html
1. http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1398738.ece/RIVM_onderzoekt_rapport_naar_JSF-lawaai
2. Kamerstukken 26 488, nr. 235 en 26 488, nr. 236. …
 • Vraag 1
  Is het waar dat u het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opdracht geeft om het rapport van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartinstituut naar het geluid van de JSF te laten valideren?1

  De opdracht aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor een validatie van het NLR-rapport over de geluidsbelasting van de JSF (F-35) wordt verleend door de provincie Fryslân. Het ministerie van Defensie is medeopdrachtgever van het onderzoek. Over het onderzoek, de aanleiding om dit onderzoek uit te voeren en de betrokkenheid van het ministerie van Defensie daarbij, bent u geïnformeerd met brieven van 7 januari 2010 (Kamerstuk 26 488, nr. 211), van 22 februari 2010 (Kamerstuk 26 488, nr. 219) en van 9 juli 2010 (Kamerstuk 26 488, nr. 245).

 • Vraag 2
  Waarom geeft u deze opdracht, aangezien in mei de moties Van Velzen cs. en Eisink cs. zijn aangenomen die de regering verzoeken geen nieuwe investeringen te doen inzake de JSF en om te stoppen met de JSF testfase?2

  Na het presenteren van het NLR-rapport en de beantwoording van vragen zijn bij de provincie Fryslân onduidelijkheden blijven bestaan over de verwachte geluidsbelasting van de F-35 rondom de vliegbasis Leeuwarden. Ik hecht eraan dat deze onduidelijkheden worden weggenomen en om die reden heeft het ministerie van Defensie zich bereid verklaard medewerking te verlenen aan de validatie waar de provincie om heeft verzocht.

 • Vraag 3
  Wat heeft de validatie nog voor zin als de aanschaf van de JSF totaal ongewis is geworden? Deelt u de mening dat het geld voor de opdracht (50.000 euro) wel beter besteed kan worden?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Bent u bereid om de opdracht in overleg met de provincie Fryslân te annuleren?

  Met het onderzoek wordt tegemoet gekomen aan vragen van de provincie Fryslân, gemeenten en omwonenden van de vliegbasis Leeuwarden. Ik zal de provincie niet verzoeken de opdracht te annuleren.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z10881
Volledige titel: Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Defensie over een onderzoek naar geluidsoverlast van de JSF (ingezonden 13 juli 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3607
Volledige titel: Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Defensie over een onderzoek naar geluidsoverlast van de JSF (ingezonden 13 juli 2010).