Kamervraag 2010Z09833

De verkoop van Kamer van Koophandel-gegevens aan Google

Ingediend 24 juni 2010
Beantwoord 9 juli 2010 (na 15 dagen)
Indiener Sharon Gesthuizen (SP)
Beantwoord door Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
Onderwerpen economie ict ondernemen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09833.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2916.html
1. Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008–2009, nr. 2818. …
2. E-mail, onderhands aan bewindspersoon verstrekt.
3. Idem.
 • Vraag 1
  Herinnert u zich de antwoorden op eerdere Kamervragen over dit onderwerp?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat vindt u van het feit dat, meer dan een jaar nadat u in gesprek gegaan bent met de Kamers van Koophandel om de afspraak, te maken dat zij nieuwe inschrijvers actief moeten wijzen op de mogelijkheid van een «opt-out» van verkoop van bedrijfsgegevens voor commerciële doeleinden, medewerkers nog steeds «glazig»2 kijken als een nieuwe inschrijver vraagt naar het blokkeren van verkoop van bedrijfsgegevens voor commerciële doeleinden, laat staan dat de KvK actief wijst op de mogelijkheid van een «opt-out»?

  Uit het mij ter hand gestelde e-mailbericht komt naar voren dat de Kamer van Koophandel betrokkene, zoals dat is vastgelegd in de procedures, heeft geattendeerd op de mogelijkheid van «opting out» in de vorm van de zogeheten Non Mailing Indicator (NMI). Door «opting out» wordt de inschrijfplichtige gevrijwaard van verkoop van zijn bedrijfsgegevens ten behoeve van werving voor commerciële of charitatieve doelen door derden.
  De Non Mailing Indicator voorziet duidelijk in een behoefte: meer dan 25 % van de nieuwe inschrijvers kiest ervoor en 10% van de reeds ingeschreven entiteiten in het handelsregister heeft inmiddels, nadat zij door de KvK nadrukkelijk op de mogelijkheid waren gewezen, de NMI op zijn bedrijfsgegevens laten instellen. De NMI wordt als een geheel aangeboden; uit de brieven die mij over dit onderwerp hebben bereikt bleek vooral een aversie tegen ongevraagde reclame-aanbiedingen maar op een gegeven moment verbreedden de klachten zich tot gebruik van de KvK-gegevens in toepassingen zoals Google Maps.

 • Vraag 3
  Wat is uw reactie op de suggestie dat het mogelijk moet worden om verkoop van bedrijfsgegevens aan specifieke bedrijven die privacygevoelige informatie op straat gooien, zoals Google, te blokkeren, in plaats van een «alles-of-niks opt-out» mogelijkheid waarmee ook geen potentieel interessant reclamedrukwerk meer wordt ontvangen?3

  Ik acht het niet wenselijk inschrijfplichtigen binnen de «opting out» een soort keuzemenu voor te leggen. De Kamer van Koophandel heeft er bewust voor gekozen gegevens van ondernemingen en rechtspersonen niet aan bijvoorbeeld Google te verstrekken als men gebruik maakt van de NMI; het overgrote deel van de ondernemers dat gebruik maakt van de NMI heeft namelijk zowel bezwaar tegen ongevraagde reclame-aanbiedingen als tegen ongevraagde vermeldingen op internet. Een keuzemenu maakt het dus onnodig complex; ik steun de Kamer van Koophandel in zijn beslissing om op de genoemde wijze uitvoering te geven aan artikel 41 van de Wet bescherming persoonsgegevens.
  Overigens kan een inschrijfplichtige die wel prijs stelt op toezending van reclame-aanbiedingen en om die reden niet opteert voor de NMI maar evenwel niet opgenomen wil zijn in Google Maps, aan Google verzoeken zijn registratie op Google Maps te verwijderen. Google heeft mij verzekerd dat aan zodanig verzoek binnen enkele weken na ontvangst wordt voldaan.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09833
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister van Economische Zaken over de verkoop van Kamer van Koophandel-gegevens aan Google (ingezonden 24 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2916
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister van Economische Zaken over de verkoop van Kamer van Koophandel-gegevens aan Google (ingezonden 24 juni 2010).