Kamervraag 2010Z09231

Het besluit van de Afghaanse regering om het werk van twee christelijke hulporganisaties te verbieden

Ingediend 9 juni 2010
Beantwoord 23 juni 2010 (na 14 dagen)
Indiener Joël Voordewind (CU)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
Onderwerpen recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09231.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2721.html
1. Associated Free Press, 2 juni 2010: «Afghan president takes «personal interest» in suspended NGO’s».
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het besluit van de Afghaanse regering om het werk van twee christelijke hulporganisaties te verbieden, terwijl de betrokken organisaties benadrukken dat ze alleen hulp bieden aan de allerarmsten in Afghanistan?1

  Het werk van twee christelijke hulporganisaties, Norwegian Church Aid en Church World Service, is tijdelijk opgeschort op last van de Afghaanse autoriteiten in afwachting van een onderzoek naar verdenkingen van bekering. Overigens heeft Norwegian Church Aid aangegeven dat de Afghaanse partners die het werk van de organisatie in het veld grotendeels uitvoeren, niet onder de schorsing vallen en hun werkzaamheden voort kunnen zetten.

 • Vraag 2
  Is het waar dat de Afghaanse president Karzai deze zaak zeer hoog opneemt en opdracht heeft gegeven maatregelen te nemen om bekeringen tot het christendom te voorkomen?

  Volgens zijn woordvoerder was president Karzai persoonlijk geïnteresseerd in deze zaak en heeft hij de ministers van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en de directeur van de Nationale Veiligheidsdienst gevraagd onderzoek te doen.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat, gezien het belang van godsdienstvrijheid en gezien de inspanning die Nederland verricht voor de opbouw van een democratisch en vrij Afghanistan, deze inperking van fundamentele vrijheden ongewenst is?

  Een van de uitgangspunten van het Nederlandse mensenrechtenbeleid is het fundamentele recht dat ieder individu toekomt om zijn of haar geloof in alle vrijheid te belijden, om van geloof te mogen veranderen of om geen religieuze levensovertuiging aan te hangen. De Afghaanse grondwet garandeert het recht op godsdienstvrijheid, maar volgens de Afghaanse wetgeving is bekeren strafbaar. Nederland zal in gesprekken met de Afghaanse autoriteiten het belang van godsdienstvrijheid benadrukken.

 • Vraag 4
  Op welke manier treedt u in dialoog met president Karzai en het Afghaanse parlement om het belang van godsdienstvrijheid voor iedereen te benadrukken?

  In de brede dialoog met de Afghaanse overheid, bespreken Nederland en de EU ook het belang van godsdienstvrijheid.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09231
Volledige titel: Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het besluit van de Afghaanse regering om het werk van twee christelijke hulporganisaties te verbieden (ingezonden 9 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2721
Volledige titel: Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het besluit van de Afghaanse regering om het werk van twee christelijke hulporganisaties te verbieden (ingezonden 9 juni 2010).