Kamervraag 2010Z09049

Duitse huurlingen in Somalië

Ingediend 2 juni 2010
Beantwoord 23 juni 2010 (na 21 dagen)
Indiener Ewout Irrgang (SP)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09049.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2718.html
1. de Volkskrant, 22 mei 2010
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «Duitse huurlingen naar Somalië?»1

  Ik heb kennis genomen van het bericht.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dan wel ontkrachten dat het Duitse bedrijf Asgaard German Security Group een contract met een looptijd van vijf jaar heeft gesloten met de Somalische krijgsheer Galadid Abdinur Ahmad Darman?

  Nee. Ik heb dit alleen uit de media vernomen.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het contract van Asgaard German Security Group met de Somalische krijgsheer Galadid Abdinur Ahmad Darman de burgeroorlog in Somalië verder verergert en niet bevorderlijk is voor de strijd tegen de piraterij?

  De inhoud van een dergelijk contract is mij niet bekend. In algemene zin zou ik het onwenselijk vinden als een buitenlands bedrijf zich op dergelijke wijze en in strijd met de internationale regelgeving zou mengen in de situatie in Somalië.

 • Vraag 4
  Kunt u aangeven of de Duitse minister van Buitenlandse Zaken inmiddels wel op de hoogte is van het contract? Zo nee, hoe verklaart hij dit?

  Zoals blijkt uit de schriftelijke antwoorden van de Duitse regering op vragen van leden van het Duitse parlement, heeft de Duitse regering contact gehad met de Asgaard German Security Group. De parlementsleden zijn geïnformeerd dat de firma Asgaard de Duitse en Europese wetsvoorschriften in acht moet nemen. Dit geldt ook voor voorschriften voortvloeiend uit het wapenembargo tegen Somalië, in het bijzonder zoals vastgelegd in VN-resoluties 733 (1992), 1425 (2002) en 1772 (2007). De Duitse regering verwijst naar EG-verordening 147/2003. Hierin is een verbod ingesteld op het financieren of financieel steunen, het verstrekken van technisch advies, steun of opleiding voor militaire activiteiten aan personen, entiteiten of lichamen in Somalië. Degene die in strijd handelt met dit verbod kan volgens de Duitse wet (§34 lid 4, nr. 2 Außenwirtschaftsgesetz) worden gestraft met maximaal vijf jaar gevangenis. De Duitse regering heeft, zoals blijkt uit haar schriftelijke antwoorden, de firma Asgaard daarop gewezen. De Duitse beslissing of tot vervolging wordt overgegaan, ligt in handen van de bevoegde autoriteiten belast met strafvervolging in Duitsland.

 • Vraag 5
  Bent u bereid er bij uw Duitse collega op aan te dringen deze huurlingen aan te pakken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u tevens aangeven welke mogelijkheden de Duitse regering heeft om op te treden tegen dit soort huurlingen?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Kunt u deze vragen beantwoorden vóór het algemeen overleg over de NAVO-operatie Ocean Shield en EU-operatie Atalanta van 29 juni aanstaande?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09049
Volledige titel: Vragen van het lid Irrgang (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over Duitse huurlingen in Somalië (ingezonden 2 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2718
Volledige titel: Vragen van het lid Irrgang (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over Duitse huurlingen in Somalië (ingezonden 2 juni 2010).