Kamervraag 2010Z08976

De gewelddadige Israëlische inname van de humanitaire vloot voor Gaza

Ingediend 31 mei 2010
Indiener Mariko Peters (GL)
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z08976.html
1. O.a. Telegraph.co.uk, 31 mei 2010, «Israeli troops attack ships carrying aid to Gaza killing 16».
2. Persconferentie IDF woordvoerder, Al Jazeera TV, 31 mei 2010.
3. BBC World TV, 31 mei 2010.
4. EU Business 28 mei 2010, «EU's Ashton calls for immediate end to Gaza embargo».
 • Vraag 1
  Hoe beoordeelt u de gewelddadige inname door het Israëlische leger hedenochtend in internationale wateren van de internationale vloot met 10.000 ton aan humanitaire goederen voor Gaza, waarbij 16 doden en tientallen gewonden zijn gevallen onder de ca. 600 internationale civiele activisten, Nederlandse en andere EU-onderdanen, parlementariërs en een Nobelprijswinnaar?1
 • Vraag 2
  Bent u bereid deze inname in de scherpste bewoordingen te veroordelen als disproportioneel?
 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u het verweer van de Israëlische autoriteiten dat de vloot met humanitaire goederen een bedreiging voor de veiligheid van Israël vormde en dat zij daarom onder het internationale zeerecht gemachtigd wonen tot de gewelddadige inname op internationale wateren?2
 • Vraag 4
  Hoe beoordeelt u, in het licht van UNCLOS, de VN Zeerechtconventie, de eenzijdige verklaring van Israel dat het de wateren voor Gaza geblokkeerd mag houden? Onder welke omstandigheden staat het zeerecht dit toe en in welke gevallen is dit aanvechtbaar?
 • Vraag 5
  Is het waar dat Israel nu ook alle toegangen tot Gaza vergrendeld heeft3, terwijl de inwoners van Gaza volgens de VN in grote humanitaire nood verkeren?
 • Vraag 6
  Bent u bereid deze hermetische blokkade scherp te veroordelen en in navolging van de oproep van EU Hoge Vertegenwoordiger Ashton tot een onmiddellijke beëindiging van de blokkade van Gaza4 de druk op Israël op te voeren om hieraan opvolging te geven? Zo ja, hoe?
 • Vraag 7
  Bent u bereid op te roepen tot een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de gebeurtenissen?
 • Vraag 8
  Wat is de situatie van de Nederlandse passagier aan boord van de vloot en hoe zult u erop toezien dat al haar rechten worden gerespecteerd door de Israëlische autoriteiten?
 • Vraag 9
  Kunt u, gelet op de snelle ontwikkeling van de gebeurtenissen, deze vragen vandaag beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z08976
Volledige titel: Vragen van het lid Peters (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de gewelddadige Israëlische inname van de humanitaire vloot voor Gaza (ingezonden 31 mei 2010).