Kamervraag 2010Z08395

Het door jongens voetballen met een 4 mei krans

Ingediend 18 mei 2010
Beantwoord 13 september 2010 (na 118 dagen)
Indiener Sietse Fritsma (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen immigratie migratie en integratie recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z08395.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3310.html
1. De Telegraaf, 14 mei 2010 http://www.telegraaf.nl/binnenland/6715061/__Jongens_voetballen_met_4_meikrans__.html
 • Vraag 1
  Wat is de afkomst van de jongens die in Zaltbommel voetbalden met een 4 mei krans? Is het waar dat zij van Marokkaanse komaf zijn?1

  Het strafrechtelijk onderzoek naar dit voorval loopt nog. Er zijn vijf verdachten aangehouden in de leeftijd van 16 tot 21 jaar. Het betreft een persoon van autochtone komaf en vier personen met een allochtone achtergrond.
  Voor zover bekend verblijven zij allen legaal in Nederland.

 • Vraag 2
  Hoeveel mensen worden van deze wandaad verdacht c.q. hoeveel mensen zijn opgepakt? Wat is de leeftijd van deze verdachten en wat is hun verblijfsstatus?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u het dat deze straatterroristen klaarblijkelijk totaal geen respect tonen voor onze samenleving en geschiedenis?

  Wij achten deze respectloze actie van deze groep personen verwerpelijk.
  De achtergronden van het voorval zijn nog niet bekend. Over wat het motief kan zijn geweest, willen wij niet speculeren.

 • Vraag 4
  Wat zegt dit volgens u over de integratie van deze groep in onze samenleving en over de wijze waarop zij joodse mensen bezien?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Bent u bereid de daders keihard aan te pakken? Zo ja, op welke wijze zal dat vorm worden gegeven?

  Zie het antwoord op vraag 1 en 2.

 • Vraag 6
  Erkent u dat de voortgaande massa-immigratie (mede) debet is aan dit soort straatterreur en anti-semitisme? Zo nee, waarom niet?

  Het kabinet is niet bereid noch gerechtigd tot het afkondigen van een immigratiestop in het algemeen en ook niet specifiek voor landen met een overwegend islamitische bevolking. Het weren van immigranten op basis van religie is in strijd met de beginselen van onze eigen rechtsstaat. Het verdedigen van de rechtsstaat begint met het vasthouden aan de beginselen daarvan. Tevens levert dit strijd op met internationale bepalingen, waaronder die van de Europese richtlijnen op het gebied van reguliere migratie alsook de verplichtingen op grond van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen. Het weren van immigranten is derhalve evenzeer onmogelijk als onwenselijk.

 • Vraag 7
  Bent u bereid een immigratiestop in te stellen voor mensen uit moslimlanden? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 6.

 • Mededeling - 10 juni 2010

  Hierbij deel ik u mede dat de Kamervragen van het lid Fritsma (PVV) over voetballende jongeren met een 4 mei krans in Zaltbommel, helaas niet binnen de gestelde termijn kunnen worden beantwoord. De Kamervragen zijn ingezonden op 18 mei 2010. Voor de beantwoording van deze Kamervragen is nog niet alle noodzakelijke informatie voorhanden. Ik zal u de beantwoording zo spoedig mogelijk doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z08395
Volledige titel: Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over het door jongens voetballen met een 4 mei krans (ingezonden 18 mei 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3310
Volledige titel: Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over het door jongens voetballen met een 4 mei krans (ingezonden 18 mei 2010).