Kamervraag 2010Z07686

Het bericht dat Benno L. geen tbs krijgt

Ingediend 3 mei 2010
Beantwoord 28 mei 2010 (na 25 dagen)
Indiener Fred Teeven (VVD)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z07686.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2577.html
1. Telegraaf.nl, 26 april 2010.
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van het artikel «Geen tbs voor Benno L.»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat een psycholoog en psychiater geconcludeerd hebben dat tbs met dwangverpleging niet nodig is?

  Het klopt dat de als deskundige in de zaak tegen de heer L. benoemde psycholoog en psychiater hebben geadviseerd om aan hem geen tbs met dwangverpleging op te leggen. De inhoud en de conclusies van de rapporten zullen ter terechtzitting van 7 juni aanstaande worden besproken. De desbetreffende deskundigen zullen bij die gelegenheid ook worden gehoord. Vervolgens zal het Openbaar Ministerie hierover een standpunt innemen, naar verwachting (uiterlijk) op 9 juni wanneer vooralsnog het requisitoir staat gepland.

 • Vraag 3
  Is het waar dat de reden dat tbs met dwangverpleging niet nodig is omdat de kans na een eventuele vrijlating niet heel groot is dat Benno L. zich nog vergrijpt aan meisjes? Deelt het Openbaar Ministerie ook deze conclusie?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Bent u van mening dat een zwemleraar die misbruik zou hebben gemaakt van 57 zwemschoolleerlingen zich zonder behandeling niet meer zal vergrijpen aan meisjes?

  Ingevolge de onafhankelijkheid van de rechtspraak is het aan deskundigen om hierover te adviseren en aan de rechter om hierover te oordelen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z07686
Volledige titel: Vragen van het lid Teeven (VVD) aan de minister van Justitie over het bericht dat Benno L. geen tbs krijgt (ingezonden 3 mei 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2577
Volledige titel: Vragen van het lid Teeven (VVD) aan de minister van Justitie over het bericht dat Benno L. geen tbs krijgt (ingezonden 3 mei 2010).