Kamervraag 2010Z07288

De kinderopvangtoeslag die niet wordt uitgekeerd aan burgers met chronisch zieke partners

Ingediend 22 april 2010
Beantwoord 20 mei 2010 (na 28 dagen)
Indiener Ineke van Gent (GL)
Beantwoord door André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen basisonderwijs belasting financiën onderwijs en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z07288.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2474.html
 • Vraag 1
  Is het waar dat de belastingdienst geen kinderopvangtoeslag uitkeert aan burgers die een chronisch zieke partner thuis hebben, omdat deze volgens de belastingdienst in staat zijn om op de kinderen te passen? Zo ja, hoe kan volgens u een chronische zieke met bijvoorbeeld MS op zijn of haar kinderen passen? Waarom is er voor dit soort gevallen geen hardheidsclausule van toepassing?

  De Belastingdienst keert geen toeslag uit aan deze ouders omdat dit onder Sociaal Medische Indicatie (SMI) valt. Dat is gemeentelijk beleid en daarvoor is geld beschikbaar gesteld in het gemeentefonds.

 • Vraag 2
  Is het waar dat werkenden met een chronische zieke partner thuis wel in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming bij de gemeente?

  Ja.

 • Vraag 3
  Bent u bekend met de eisen die gemeenten stellen om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming? Is het waar dat er bijvoorbeeld gemeenten zijn die de tegemoetkoming alleen toekennen voor mensen die op of onder het minimumloon zitten?

  SMI is gemeentelijk beleid. De gemeenten zijn autonoom in het bepalen van de eisen aan een tegemoetkoming voor de kinderopvang in het kader van SMI.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat werkenden met een modaal inkomen geen tegemoetkoming krijgen en dus zelf voor alle kosten van de kinderopvang moeten opdraaien? Zo nee, waarom niet?

  Deze beleidsafweging is aan de gemeente. Ik kan niet in de verantwoordelijkheid van de gemeente treden.

 • Vraag 5
  Welke mogelijkheden heeft u tot uw beschikking om ervoor te zorgen dat het werken van deze burgers niet belemmerd wordt? Hoe voorkomt u dat in de toekomst burgers hun baan moeten opgeven, omdat zij voor hun kinderen geen opvang kunnen betalen?

  De ouders die onder de Wet kinderopvang vallen, ontvangen kinderopvangtoeslag en voor de ouders die onder SMI vallen is er budget beschikbaar in het gemeentefonds.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z07288
Volledige titel: Vragen van het lid van Gent (GroenLinks) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Financiën over de kinderopvangtoeslag die niet wordt uitgekeerd aan burgers met chronisch zieke partners (ingezonden 22 april 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2474
Volledige titel: Vragen van het lid van Gent (GroenLinks) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Financiën over de kinderopvangtoeslag die niet wordt uitgekeerd aan burgers met chronisch zieke partners (ingezonden 22 april 2010).