Kamervraag 2010Z07287

Oud-studenten die moeten betalen voor de naamsverandering van de IB-groep naar DUO

Ingediend 22 april 2010
Beantwoord 21 juni 2010 (na 60 dagen)
Indieners Manja Smits , Jasper van Dijk
Beantwoord door Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z07287.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2695.html
1. http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/article6000934.ece/Verandering-naam-IB-groep-kost-geld
 • Vraag 1
  Wat is uw oordeel over het bericht dat ex-studenten die via een deurwaarder hun studieschuld aflossen, 74,54 euro moeten betalen omdat de naam van de IB-groep is veranderd in DUO?1

  Het is niet de bedoeling dat debiteuren 74,54 euro moeten betalen, die van een betekening het gevolg is.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het belachelijk en onaanvaardbaar is dat oud-studenten 75 euro moeten betalen voor een verhuisbericht?

  Zie het antwoord op vraag 1.

 • Vraag 3
  Gaat u ervoor zorgen dat de ex-studenten geen 75 euro hoeven te betalen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de studenten hierover actief te informeren, bijvoorbeeld door alle oud-studenten die via een deurwaarder hun studieschuld aflossen, een brief te sturen waarin u aangeeft dat zij niet voor de naamsverandering hoeven te betalen?

  In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt de formele procedure beschreven. Deze formele procedure leidt volgens de Koninklijke Bond van Gerechtsdeurwaarders in de praktijk tot een beperkt aantal gevallen waarin de kosten van de betekening worden doorberekend aan de debiteur. Dat komt omdat deurwaarders niet kunnen ontkomen aan aparte betekening indien die niet te combineren is met andere betekeningen, zoals die van een beslaglegging. DUO heeft de Koninklijke Bond van Gerechtsdeurwaarders nog eens verzocht om de wettelijke verplichting uit het Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering op een voor de schuldenaar financieel minst bezwarende manier toe te passen. In de gevallen waarin de deurwaarder niet kan ontkomen aan een aparte betekening, kunnen debiteuren bij de DUO een klacht indienen om op die wijze de gemaakte kosten vergoed te krijgen. Dit staat ook op de DUO-website.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z07287
Volledige titel: Vragen van de leden Smits en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de staatssecretarisvan Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over oud-studenten die moeten betalen voor de naamsverandering van de IB-groep naar DUO (ingezonden 22 april 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2695
Volledige titel: Vragen van de leden Smits en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de staatssecretarisvan Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over oud-studenten die moeten betalen voor de naamsverandering van de IB-groep naar DUO (ingezonden 22 april 2010).