Kamervraag 2010Z07157

Mogelijke levering van Scud-raketten door Syrië aan de terroristische Hezbollah-beweging in Libanon

Ingediend 21 april 2010
Beantwoord 27 mei 2010 (na 36 dagen)
Indiener Kees van der Staaij (SGP)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z07157.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2560.html
1. NOS, 20 april 2010.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het feit dat de regering van de Verenigde Staten de hoogste diplomatieke vertegenwoordiger van Syrië heeft ontboden in verband met mogelijke levering van Scud-raketten aan de terroristische Hezbollah-beweging in Libanon?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u bereid – in navolging van de VS – de Syrische ambassadeur in Nederland te ontbieden en hem over deze kwestie dringend aan te spreken?

  Op grond van de ons tot nog toe beschikbare informatie is er op dit moment voor Nederland geen goede grond om de Syrische ambassadeur te ontbieden.

 • Vraag 3
  Bent u bereid Syrië te laten weten dat u iedere levering van wapentuig aan Hezbollah ten zeerste veroordeelt?

  Nederland heeft zich altijd sterk gemaakt voor de naleving van verplichtingen voortvloeiende uit VNVR-resoluties 1559 en 1701, die beide oproepen tot ontwapening van milities in Libanon. Wanneer en waar mogelijk worden betrokken partijen hierop door Nederland gewezen. Syrië is zeer goed bekend met de Nederlandse positie.

 • Vraag 4
  Bent u bereid te bevorderen dat ook de internationale gemeenschap zich krachtig uitspreekt tegen wapenleveranties door Syrië aan Hezbollah en tevens te bevorderen – mocht Syrië zich inderdaad hieraan hebben schuldig gemaakt – dat hieraan krachtige sancties jegens Syrië worden verbonden? Op welke wijze en op welke termijn?

  Aangenomen mag worden dat als blijkt dat deze berichten op waarheid berusten, dat deze schending van VNVR-resoluties zowel in de VN-veiligheidsraad als in EU-kader aan de orde zal worden gesteld. Ik acht het niet opportuun te anticiperen op de maatregelen die in dit geval genomen kunnen worden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z07157
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over mogelijke levering van Scud-raketten door Syrië aan de terroristische Hezbollah-beweging in Libanon (ingezonden 21 april 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2560
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over mogelijke levering van Scud-raketten door Syrië aan de terroristische Hezbollah-beweging in Libanon (ingezonden 21 april 2010).