Kamervraag 2010Z06771

Het bericht "Menzis legt Refaja wil op"

Ingediend 15 april 2010
Beantwoord 7 mei 2010 (na 22 dagen)
Indieners Rikus Jager (CDA), Margreeth Smilde (CDA)
Beantwoord door Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z06771.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2415.html
  • Vraag 1
    Vindt u dat het binnen de zorgplicht van een zorgverzekeraar past om zich zo nadrukkelijk bezig te houden met de nieuwbouwplannen van een ziekenhuis en aan te sturen op een fusie van dat ziekenhuis met een ander ziekenhuis? Zo ja, waarom wel en zo nee, waarom niet?

    De zorgplicht houdt onder meer in dat de zorgverzekeraar ervoor dient te zorgen dat de verzekerde de zorg krijgt waar hij behoefte aan heeft en waarop aanspraak bestaat. Welke maatregelen noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat de zorgverzekeraar aan zijn zorgplicht kan voldoen is in principe aan de zorgverzekeraar zelf. Een belangrijk middel is de zorginkoop waarbij wordt onderhandeld over prijs, kwaliteit en volume. In het verlengde hiervan kan ik mij ook voorstellen dat zorgverzekeraars in gesprek gaan met ziekenhuizen over de merites van fusies en nieuwbouwplannen. Dit kan nodig zijn om ervoor te zorgen dat zorg doelmatig wordt verleend en bovendien kwalitatief goed is.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z06771
Volledige titel: Vragen van de leden Smilde en Jager (beiden CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Menzis legt Refaja wil op» (ingezonden 15 april 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2415
Volledige titel: Vragen van de leden Smilde en Jager (beiden CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Menzis legt Refaja wil op» (ingezonden 15 april 2010).