Kamerstuk 36377-9

Amendement van de leden Van Nispen en Michon-Derkzen over het vervangen van de term 'aanwijzing' door 'bevel'

Dossier: Regels over een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal (Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal)


100,0 %
0,0 %

GroenLinks-PvdA

PvdD

VVD

NSC

SP

JA21

DENK

Volt

D66

FVD

SGP

BBB

PVV

CU

CDA


Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN MICHON-DERKZEN

Ontvangen 14 mei 2024

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «Aanwijzing» vervangen door «Bevel».

2. In het eerste lid wordt «aanwijzing» vervangen door «bevel».

3. In het tweede lid wordt «de aanwijzing» vervangen door «het bevel» en wordt «deze» vervangen door «dit».

4. In het derde lid wordt «de aanwijzing» vervangen door «het bevel» en wordt «die aanwijzing» vervangen door «dat bevel».

5. In het vierde lid, aanhef, wordt «De aanwijzing» vervangen door «Het bevel».

II

In artikel 14 wordt «aanwijzing» vervangen door «bevel».

III

In het met artikel 15, onderdeel a, onder 3, voorgestelde artikel 14 wordt «aanwijzing» vervangen door «bevel».

Toelichting

De Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) heeft als taak de verspreiding van terroristisch en kinderpornografisch materiaal op het internet tegen te gaan en krijgt daartoe de bevoegdheid de aanbieder van de hostingdienst waarbij het materiaal staat te verplichten om dat ontoegankelijk te maken. Bij terroristisch materiaal heet het dan een «bevel», bij kinderpornografisch materiaal een «aanwijzing». Voor dit verschil in terminologie is geen goede reden gegeven en het is onduidelijk of er zelfs een verschil is tussen een bevel en een aanwijzing, in beide gevallen gaat het om een uitdrukkelijke verplichting het materiaal ontoegankelijk te maken. Voor de Autoriteit is een dergelijk verschil niet goed werkbaar. Om onduidelijkheid te voorkomen stellen indieners in dit amendement voor aan te sluiten bij de eerder gekozen terminologie en «aanwijzing» te vervangen door «bevel» (om het materiaal ontoegankelijk te maken).

Van Nispen Michon-Derkzen