Kamerstuk 36279-7

Aanbieding nota van wijziging en verzoek tot spoedige behandeling van het wetsvoorstel inzake wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment (Kamerstuk 36279)

Dossier: Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment

Gepubliceerd: 13 oktober 2023
Indiener(s): Kuipers
Onderwerpen: bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36279-7.html
ID: 36279-7
Origineel: 36279-2

Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 oktober 2023

Hierbij bied ik u een nota van wijziging bij voornoemd wetsvoorstel aan.

Tevens wil ik uw Kamer mededelen dat de Minister van Justitie en Veiligheid en ik voornemens zijn om gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost als elfde gemeente toe te voegen aan het Experiment gesloten coffeeshopketen. Amsterdam heeft een unieke situatie qua schaal, het hoge aantal coffeeshops, de stadsdelen en de vele toeristen. Het toevoegen van Amsterdam-Oost levert dan ook een belangrijke bijdrage aan de zeggingskracht van het experiment. De benodigde wijziging van de wet- en regelgeving is in gang gezet. Om het mogelijk te maken dat Amsterdam zo snel als mogelijk kan deelnemen aan de experimenteerfase zou ik uw Kamer in overweging willen geven de wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen spoedig te behandelen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers