34,0 %
64,7 %

BIJ1

BBB

PvdD

PvdA

VVD

Fractie Den Haan

PVV

JA21

CDA

CU

DENK

SP

GL

Groep Van Haga

Volt

D66

SGP

Omtzigt

FVD


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister van VWS de effectiviteit van coronamaatregelen zoals mondkapjes, 1,5 meter en hygiënemaatregelen relatief acht;

van mening dat vrijheidsbeperkende maatregelen bewezen effectief dienen te zijn;

verzoekt de regering te stoppen met niet bewezen effectieve maatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema