Kamerstuk 35934-(R2158)-10

Amendement van het lid Van der Werf c.s. 35934-10 over het tijdelijk verlengen van de wet in plaats van deze permanent te maken en het in aangepaste vorm behouden van toezicht door de CTIVD

Dossier: Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52)

Gepubliceerd: 15 december 2021
Indiener(s): Barbara Kathmann (PvdA), Hanneke van der Werf (D66), Michiel van Nispen (SP), Don Ceder (CU)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35934-10.html
ID: 35934-(R2158)-10