Kamerstuk 35824-25

Gewijzigd amendement van de leden Van den Berg en Hijink ter vervanging van nr. 11 over verplicht gebruik van open en waar mogelijk internationale standaarden (API)

Dossier: Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg)

Gepubliceerd: 14 september 2022
Indiener(s): Joba van den Berg-Jansen (CDA), Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35824-25.html
ID: 35824-25
Origineel: 35824-11

100,0 %
0,0 %

D66

SGP

SP

FVD

CU

PVV

BIJ1

DENK

Fractie Den Haan

Omtzigt

PvdA

Volt

CDA

VVD

Groep Van Haga

GL

BBB

PvdD

JA21


Nr. 25 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN HIJINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 14 september 2022

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 1.4, derde lid, onderdeel b, wordt toegevoegd «met dien verstande dat de norm alleen aangewezen kan worden als in de norm eisen zijn gesteld aan de te gebruiken koppelvlakken, die voldoen aan een door de Minister geborgde API-strategie die gebaseerd is op open en waar mogelijk internationale standaarden en er voor zorgdragen dat de gegevens die onderdeel uitmaken van de aangewezen gegevensuitwisseling op een gestandaardiseerde manier worden ontsloten tussen applicaties».

Toelichting

Om gegevens op gestandaardiseerde manier uit te wisselen tussen verschillende systemen kan er gebruik worden gemaakt van Application Programming Interfaces (API’s). De regering heeft eerder aangegeven (27 259, nr. 272) dat het zorgveld positief heeft gereageerd op de mogelijkheid van een API-strategie en dat de bereidheid om hieraan mee te werken groot is. Het voornemen is dat in 2022 de eerste versie van een API-strategie gereed zal zijn en dat de eerste API’s opgenomen worden in een daarop gebaseerde bibliotheek van open API’s. De indienster beoogt met dit amendement in de wet op te nemen dat systemen van zorgaanbieders deze open (en waar mogelijk internationale) standaarden (API’s) verplicht moeten gebruiken.

Van den Berg Hijink