Gepubliceerd: 1 juni 2021
Indiener(s): Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen: economie overige economische sectoren verkeer water
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35720-7.html
ID: 35720-7
Origineel: 35720-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 4 juni 2021

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel C, wordt in het voorgestelde artikel 2, tweede lid, «op te treden» vervangen door «optreden».

B

In artikel I, onderdeel L, wordt in het tweede subonderdeel «het derde en vierde lid tot het vierde en vijfde lid» vervangen door «het derde lid tot het vierde lid».

Toelichting

In het huidige artikel 27d, vierde lid, van de Loodsenwet is opgenomen dat bij ministeriele regeling nadere regels worden gesteld met betrekking tot de samenstelling van de regionale overlegcommissies. Deze overlegcommissies, genoemd in artikel 27c, vierde lid, van de Loodsenwet worden met het voorstel tot wijziging van de Loodsenwet geschrapt, en zullen ook uit de Regeling markttoezicht registerloodsen worden geschrapt. Abusievelijk is in artikel 27d, vierde lid, de grondslag voor het stellen van nadere regels vernummerd in Onderdeel L. Met deze wijziging wordt ook deze grondslag geschrapt.

Van de gelegenheid wordt voorts gebruik gemaakt om een tekstuele correctie in Onderdeel C (artikel 2, tweede lid) door te voeren.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga