100,0 %
0,0 %

VVD

SP

CU

D66

PvdD

Krol

SGP

DENK

CDA

50PLUS

GL

Van Kooten-Arissen

PVV

FVD

PvdA


Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de TONK voor veel huishoudens het enige vangnet is dat soelaas kan bieden aan huishoudens die tussen wal en schip vallen;

overwegende dat de ontwikkelingen van de coronacrisis een grillig pad volgen;

verzoekt de regering, te monitoren of de vrijgemaakte middelen voldoende zijn om de TONK ruimhartig uit te voeren en wanneer dit niet voldoende is meer middelen ter beschikking te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Aartsen

Palland

Bruins