Kamerstuk 35669-21

Motie van het lid Amhaouch c.s. over een subsidieregeling om de teruggang in R&D-investeringen te mitigeren

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket)


74,5 %
25,5 %

CU

PVV

CDA

FVD

SGP

Van Kooten-Arissen

SP

VVD

Krol

50PLUS

PvdA

D66

DENK

GL

PvdD


Nr. 21 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S.

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is om voor bedrijven in de automotivesector, luchtvaartsector en maritieme sector, die belangrijk zijn in de Nederlandse maakindustrie, een subsidieregeling open te stellen om de teruggang in R&D-investeringen te mitigeren;

verzoekt de regering, de subsidieregeling voor 15 mei 2021 uit te werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Wiersma

Van Weyenberg

Bruins