100,0 %
0,0 %

CU

Krol

SGP

Van Kooten-Arissen

DENK

PVV

CDA

50PLUS

VVD

PvdD

GL

FVD

PvdA

SP

D66


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S.

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er schrijnende gevallen zijn die bij de TVL buiten de boot vallen;

verzoekt de regering, een oplossing te creëren voor deze schrijnende gevallen en deze op individuele basis opnieuw te beoordelen door binnen RVO daar een aparte commissie voor in te richten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Aartsen

Bruins

Van Weyenberg