100,0 %
0,0 %

FVD

Krol

PVV

PvdD

D66

GL

PvdA

Van Kooten-Arissen

DENK

CU

SP

SGP

VVD

50PLUS

CDA


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat als gevolg van de coronacrisis veel kleinschalige reisorganisaties hoge kosten maken door annuleringen en omboekingen;

verzoekt de regering, de reisbranche tegemoet te komen in de annuleringskosten die ondernemers hebben moeten maken en die niet binnen het huidige steunpakket vallen, en dit op eenzelfde manier vorm te geven als de voorraadregeling voor de detailhandel en horeca, met een procentuele opslag die past bij de hoogte van deze annuleringskosten, zodat het samen met de vorige week aangekondigde wijzigingen in de TVL kan worden gerealiseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Aartsen

Van Weyenberg

Bruins

Van Kent