100,0 %
0,0 %

Krol

SP

CU

Van Kooten-Arissen

PvdD

VVD

SGP

D66

GL

CDA

PVV

PvdA

FVD

50PLUS

DENK


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID AARTSEN C.S.

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet een nieuw steunpakket van 240 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor de vitale sportinfrastructuur;

constaterende dat ook sportbonden zwaar te lijden hebben onder de coronamaatregelen;

van mening dat alles erop gericht moet zijn dat onze unieke en vitale infrastructuur van sport behouden blijft;

verzoekt de regering, om in overleg met NOC*NSF te zorgen dat met het nieuwe steunpakket ook de sportbonden overeind kunnen blijven en, indien nodig, de beschikbare middelen anders in te richten om ook de sportbonden te ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aartsen

Rudmer Heerema

Diertens

Von Martels