Kamerstuk 35645-5

Indiening van de novelle houdende het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet vliegbelasting

Dossier: Wijziging van de Wet vliegbelasting

Gepubliceerd: 23 november 2020
Indiener(s): Hans Vijlbrief (staatssecretaris financiƫn) (D66)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35645-5.html
ID: 35645-5

Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 november 2020

Vandaag is de novelle houdende het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet vliegbelasting door de Koning ingediend bij uw Kamer (Kamerstuk 35 645). In deze brief wordt kort ingegaan op de inhoud van dat wetsvoorstel.

Tijdens de plenaire behandeling van het voorstel tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting) (Kamerstuk 35 205) door uw Kamer op 11 maart 2020 (Handelingen II 2019/20, nr. 62, item 10) heeft het kabinet een aanvullend onderzoek toegezegd naar de effecten van de vliegbelasting voor vrachtvliegtuigen voor de luchtvrachtsector. Dit onderzoek is op 15 september 2020 met de beide Kamers gedeeld (Bijlage bij Kamerstuk 35 570 IX, nr. 5).

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat de voorgestelde vliegbelasting voor vrachtvliegtuigen ingrijpende gevolgen kan hebben voor de luchthavens Schiphol en Maastricht Aachen Airport. Mede gezien de uitkomsten van dat onderzoek wordt bij onderhavige novelle voorgesteld de vliegbelasting voor vrachtvliegtuigen, zoals thans nog is opgenomen in het wetsvoorstel voor de Wet vliegbelasting, geen doorgang te laten vinden.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief