Wetsvoorstel 35205 - 13 mei 2019

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Agenderen voor plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Voorstel van wet