78,0 %
21,3 %

CDA

PvdD

Volt

Fractie Den Haan

PVV

CU

JA21

SGP

PvdA

VVD

BBB

GL

BIJ1

D66

DENK

FVD

SP

Groep Van Haga


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN

Voorgesteld 27 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de politie, de rechtspraak, het Openbaar Ministerie, het Nederlands Forensisch Instituut en de executieketen alle tegen financiële beperkingen aanlopen waardoor de strafrechtketen niet optimaal kan functioneren en de veiligheid van de samenleving in gevaar dreigt te komen volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid;

van mening dat capaciteitsuitbreiding in de hele keten hard nodig is en er dus fors geïnvesteerd moet worden in de strafrechtketen;

verzoekt de regering, een plan uit te werken waarmee de komende jaren fors wordt geïnvesteerd in de gehele strafrechtketen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen