Kamerstuk 35513-13

Motie van het lid Leijten over wetenschappelijk onderzoek naar regionale regelingen

Dossier: Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

Gepubliceerd: 25 mei 2021
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: bestuur gemeenten provincies waterschappen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35513-13.html
ID: 35513-13

99,3 %
0,0 %

DENK

GL

PvdA

JA21

FVD

Volt

Groep Van Haga

PVV

SGP

BIJ1

CDA

CU

D66

Fractie Den Haan

SP

PvdD

VVD

BBB


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 25 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen veel te wensen overlaat;

constaterende dat het ontstaan van een extra bestuurslaag van gemeentelijke regelingen leidt tot een dubbel democratisch tekort;

overwegende dat de effectiviteit, legitimiteit en doelmatigheid van regionaal samenwerken niet onderzocht is;

verzoekt de regering, wetenschappelijk onderzoek te laten doen naar de effectiviteit, legitimiteit en doelmatigheid van regionale regelingen, en hierover de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten