Kamerstuk 35513-10

Amendement van het lid Bromet 35513 nr. 10 over een vaste plek voor burgerparticipatie in het verlengd lokaal bestuur

Dossier: Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

Gepubliceerd: 25 mei 2021
Indiener(s): Laura Bromet (GL)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35513-10.html
ID: 35513-10

97,3 %
2,0 %

SGP

CU

PVV

BIJ1

SP

JA21

VVD

CDA

PvdA

Groep Van Haga

PvdD

D66

FVD

Volt

GL

Fractie Den Haan

DENK

BBB